חמישים וחמש לניר צבי

60 שנה למדינה - 55 שנה לניר צבי

חלק ראשון מתוך שלושחלק שני מתוך שלושחלק שלישי מתוך שלוש

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט האתר נבנה כתרומת ממשפחת רוזנברג בהוקרה לסוניה וגד רוזנברג ז"ל