דף אינפורמציה על מזכירות נחר צבי
מזכירות המושב

 

בעלי תפקידים

מזכיר - שמעון פז, טל' 054-214856
מזכירה - שוש גרשטיין
מנהלת חשבונות - לאה בלום
אחזקה - ניסים

שעות הפעילות

 

מזכירות

יום

שעות

ימים א'-ה'

14:00 - 08:00

יום ב'

19:30 - 16:00

יום ג'

19:00 - 17:00

יום ו'

12:00- 08:00

 

הנהלת חשבונות

יום

שעות

ימים ב', ד'

17:00 - 13:30

 

הערה: יתכן כי מפעם לפעם יפורסמו שינויים בשעות

הפעילות בדף לחבר.

 

טלפונים:  08-9225252, 08-9214855

פקס: 08-9214856

דואר אלקטרוני: mazkirut@nirzevi.muni.il