מרפאת ניר צבי (קופ"ח כללית)

שעות הפעילות

טלפון: 9295433

פקס: 9211238

 

אחות

יום

שעות

ב'

16:00 - 9:00

ד'

19:00 - 14:00

ה'

15:00 - 7:00

 

רופא

יום

שעות

ב'

12:00 - 9:30

ד'

19:00 - 16:30

ה'

13:00 - 9:00

 

הערה: מפעם לפעם יפורסמו שינויים זמניים בשעות

הפעילות בדף לחבר.

 

במקרים דחופים יש לפנות למרפאת רמלה צפון טל' 9189300

מה בדואר:
שרותי אחות ורופא
בדיקות דם
טיפולים
תרופות
תיבת שירות חיצונית
ועוד...