האתר נבנה כתרומת משפחת רוזנברג
בהוקרה לסוניה וגד רוזנברג
בסיוע אינטריור