יהיה זכרם ברוך


נחמה קליינר ז"ל
30/11/2011 - 24/04/1925


הספד: יוסף ירום הספד: ציפי רזון קליינרשמעון פוגל ז"ל
15/03/2012 - 24/12/1923

הספד: המשפחהגד גרט - גינטר רוזנברג ז"ל 1918-2006

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו, יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה - יצליח" (תהילים א', פסוק ג')

זוכרים ומתגעגעים רעייתו, בניו, כלתו, נכדיו וניניו.


הספד: רוני רוזנברגהספד: ליעם רוזנברגגלריה


עמירם אפרת ז"ל 1948-1986
הספד: אודי רובינשטיין


מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט האתר נבנה כתרומת ממשפחת רוזנברג בהוקרה לסוניה וגד רוזנברג ז"ל